Nasze ramy zrównoważonego rozwoju „Fit for the Future” skupiają się na kwestiach istotnych dla Grupy Stelrad i jej interesariuszy. Skupiając się na naszym głównym celu, jakim jest pomoc w zrównoważonym ogrzewaniu domów, odzwierciedla znaczącą rolę, jaką możemy odegrać w przejściu na branżę grzewczą o zerowej emisji dwutlenku węgla.

Nasz cel jest możliwy dzięki dwóm strategicznym filarom. Poprawa wyników w zakresie ochrony środowiska polega na zmniejszaniu naszego wpływu na środowisko, przy jednoczesnym angażowaniu i edukowaniu naszego łańcucha wartości, aby współpracował z nami w celu skutecznego przejścia na przyszłe zrównoważone systemy grzewcze. Nasi ludzie odgrywają kluczową rolę w powodzeniu naszej działalności, a udostępniając wyjątkową siłę roboczą, koncentrujemy się na pomaganiu naszym pracownikom w pozytywnym przyczynianiu się do realizacji naszej strategii i celów zrównoważonego rozwoju.

Wreszcie, wszystkie nasze wysiłki opierają się na silnym zarządzaniu, wyjątkowych standardach bezpieczeństwa i skutecznym nadzorze nad zarządzaniem łańcuchem dostaw, które stanowią strukturalne podstawy osiągnięcia naszych celów i podsumowane są jako odpowiedzialne prowadzenie działalności.

Więcej informacji o tym, co osiągnęliśmy do tej pory i naszych planach na przyszłość, można znaleźć na naszej stronie internetowej stelradplc.com (w języku angielskim).